Real time web analytics, Heat map tracking

  1.   Wat gebeurt er met mijn bijdrage aan de Stichting Roemeense Kinderhulp?
  2.   Hoeveel van het opgehaalde geld gaat naar de gezinnen of een bepaald project?
  3.   Hoe weet ik dat de Stichting Roemeense Kinderhulp het ingezamelde geld goed besteedt?
  4.   Wat betekent het als ik donateur wordt?
  5.   Hoe kan ik donateur worden?
  6.   Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?
  7.   Kan ik naast mijn vaste donatie extra geld doneren aan het Familiekindertehuis?
  8.   Wat verdienen de medewerkers van de Stichting Roemeense Kinderhulp?
  9.   Worden er veel kosten gemaakt om vanuit Nederland naar Roemenië te reizen?

1.  Wat gebeurt er met mijn bijdrage aan de Stichting Roemeense Kinderhulp?

Dit hangt in principe af van uw donatie/donateurschap. Het is afhankelijk van het bestemmingsdoel van het geld. Enerzijds ontvangen wij giften - bijvoorbeeld van onze donateurs die het Familiekindertehuis willen steunen - of giften die bestemd zijn voor specifieke projecten. Deze giften, die wij 'gelabeld' noemen, worden door ons voor 100% doorbetaald ten gunste van het desbetreffende project. Anderzijds krijgen wij giften die niet voor een specifiek project zijn bestemd. Deze 'ongelabelde' giften stellen ons in staat onze doelstellingen te realiseren.

    Klik hier voor overzicht "Uitgaven"

naar begin
 
2.  Hoeveel van het opgehaalde geld gaat naar de gezinnen of een bepaald project?

Doordat de Stichting Roemeense Kinderhulp alleen maar met vrijwilligers werkt wordt 94% van alle ingezamelde gelden besteed aan de projecten. In het financieel overzicht is een verdeling van de sponsorgelden te vinden naar inzicht van de verschillende ondersteunde projecten.

naar begin
 
3.  Is de Stichting Roemeense Kinderhulp in het bezit van het CBF-keurmerk; wat betekent dit?

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) is een keurmerk dat met name door grote nationale fondsen wervende instanties wordt gevoerd. Kleinere lokale organisaties, zoals de Stichting Roemeense Kinderhulp, vildoen niet aan de gestelde criteria en kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor een dergelijk keurmerk. Naast  het feit dat het keurmerk door vooraanstaande fondsenwervende  instanties momenteel ter discussie staat vanwege het feit dat zij hooguit controleert op de mate van 'eigen kosten ' in verhouding tot "inkomsten" en geen controle wordt uitgevoerd op de werkelijke besteding van de sponsorgelden, is een lidmaatschap een zeer grote jaarlijks terugkerende kostenpost.
Het bestuur heeft daarom besloten een dergelijke kostenfactor niet te dragen en gebruik te maken van ambassadeurs die met eigen ogen hebben gezien en weten dat de sponsorgelden goed en volledig worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting. Ook de samenstelling van de Commissie van aanbeveling, moet dit vertrouwen verstevigen.

Wel deponeren wij voor geïnteresseerden elk jaar onze jaarcijfers bij het CBF, zodat wij bij navraag deze wel kunnen worden opgevraagd en eventueel kunnen worden ingezien.

naar begin
 
4.  Hoe weet ik dat de Stichting Roemeense Kinderhulp het ingezamelde geld goed besteedt?

Het ingezamelde geld stelt ons in staat om bij te dragen aan verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners van Sovata en een blijvende verzorging van de kinderen in het Familie Kindertehuis. Daarnaast worden faciliteiten als scholen en medische en sociale centra ondersteund. Al deze bestedingen, ingezamelde gelden en andere uitgaven worden opgenomen in onze jaarcijfers. Via onze 'Nieuwsbrief' sturen wij aan onze donateurs jaarlijks een verkort financieel jaarverslag. En iedereen die geïnteresseerd is in onze financiële verantwoording kan ons volledige. Voor vragen over onze financiën kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

naar begin
 
5.  Wat betekent het als ik donateur wordt?

La u donateur bent van de Stichting Roemeense Kinderhulp, draagt u op een zeer concrete wijze bij aan de opvang van kinderen die er helemaal alleen voor staan. U maakt het mogelijk dat de Stichting Roemeense Kinderhulp de kinderen goed kan blijven opvangen en dat we hen kunnen voorzien in zowel hun dagelijkse behoeften zoals eten en kleding, opvoeding, onderwijs en begeleiding. U bent als donateur automatisch Vriend van de Stichting Roemeense Kinderhulp en ontvangt regelmatig nieuws over onze organisatie. Daarnaast steunt u lokale projecten in Roemenie en de jaarlijkse kindervakantie voor kansarme kinderen.

naar begin
 
6.  Hoe kan ik donateur worden?

Via een machtigingsformulier dat u op deze website kan worden gedownload. U kunt zich opgeven als algemeen donateur van de Stichting of als specifieke donateur voor het Familiekindertehuis. Voor meer informatie kunt u onze penningmeester benaderen via zijn emailadres of telefonisch 030 - 6889140.

naar begin
 
7.  Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?

U kunt op elk moment uw machtiging stopzetten door een brief of email te sturen.
Wij besteden uiteraard de u uiterste zorg aan de financiële incasso. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat er een fout is gemaakt en u het niet eens bent met een incasso. In dat geval kunt deze via uw bank eenvoudig laten terugstorten. Uiteraard kunt u ook bellen of mailen met onze penningmeester. (mail of 030 - 6889140).

naar begin

 
8.  Kan ik naast mijn vaste donatie extra geld doneren aan het Familiekindertehuis?

 

 U kunt altijd een extra donatie doen, zoveel en zo vaak en wanneer u zelf wilt. Is uw donatie bestemd voor het Familiekindertehuis dan kunt u hiervoor de special bankrekening 16.92.29.629 gebruiken.
Wilt u een donatie voor een ander project bestemmen dan kunt u gebruik maken van de algemene rekening 15.92.84.600 onder vermelding van het project.

naar begin

 
9.  Wat verdienen de medewerkers van de Stichting Roemeense Kinderhulp?

In Nederland werkt de Stichting Roemeense Kinderhulp uitsluitend met vrijwilligers. Zowel het bestuur als ook de medewerkers ontvangen hiervoor geen vergoedingen.
In Roemenie bestaat de Stichting uit 5 medewerkers die de dagelijkse gang van zaken uitvoeren. Hierbij zijn ook de Familiekindertehuis-ouders. Zij ontvangen een kleine vergoeding voor hun werkzaamheden binnen het Familiekindertehuis.
De overige medewerkers worden uiteraard eerlijk, naar Roemeense maatstaven, beloond voor hun inzet. Maandelijks wordt aan deze kostencategorie minder dan € 1000.= besteed.

naar begin

 
10  Worden er veel kosten gemaakt om vanuit Nederland naar Roemenie te reizen?

De reizen die gemaakt worden door de mensen die voor de Stichting naar Sovata gaan, worden voor een groot deel gesponsord, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen door bedrijven van een auto.
Daarnaast worden door de vrijwilligers die voor de Stichting in Roemenie zijn, zelf hun reis- en verblijfkosten betaald.

naar begin