Real time web analytics, Heat map tracking

 

 1. Wat is de Stichting Roemeense Kinderhulp?
 2. Hoe en wanneer is de Stichting Roemeense Kinderhulp opgericht?
 3. Waar is de Stichting Roemeense Kinderhulp actief?
 4. Wat doet de Stichting Roemeense Kinderhulp?
 5. Wat doet de lokale Stichting 'Pro Sovata' ?
 6. Werkt de Stichting Roemeense Kinderhulp samen met andere organisaties?
 7.  Wie zijn de ambassadeurs en wat doen ze? 

 

1.  Wat is de Stichting Roemeense Kinderhulp?

De Stichting Roemeense Kinderhulp is een niet-overheidsgebonden particuliere hulporganisatie die zich sinds 1990 inzet voor de inwoners van het plaatsje Sovata, Roemenië en sinds 2001 voor de opvang van achtergelaten- en/of weeskinderen, ongeacht geloof of huidskleur.
De kernactiviteit van onze stichting is het bieden van structurele hulp. Er is een groot aantal ondersteunende faciliteiten en programma's die we uitvoeren. Deze faciliteiten zijn gericht op kinderen en jongeren, en uiteraard niet alleen voor 'onze eigen' kinderen, maar ook voor de kinderen uit de nabije omgeving. Deze ondersteuning wordt vooral, maar niet uitsluitend, gegeven via basisscholen, kleuterscholen, peuterspeelklasjes, sociale centra en medische centra.

In de periode 2000 - 2003 hebben wij de bouw van een familiehuis gerealiseerd. Hiermee kunnen we 20 kinderen een nieuw thuis geven. We doen dit op onze eigen unieke manier; door deze kinderen in een gezinssituatie op te laten groeien met een vader, moeder, broertjes en zusjes.

Wij kunnen niet zonder de financiële steun van donateurs, bedrijven, stichtingen en verenigingen en de inzet van heel veel vrijwilligers. Een donateur kan bepalen welke van onze projecten worden ondersteund.

    Klik hier voor meer informatie over onze projecten
    Klik hier voor meer informatie over het functioneren van ons Familiekindertehuis

    Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt steunen
    Klik hier voor mogelijkheden ter ondersteuning

naar begin
 

2.  Hoe en wanneer is de Stichting Roemeense Kinderhulp op gericht?

De Stichting is opgericht in 1990 direct na de revolutie in Roemenië. Een kleine groep vrijwilligers in IJsselstein heeft het initiatief opgepakt om de Roemeense bevolking en met name de kinderen te gaan helpen, toen de eerste schrijnende beelden vanuit Roemenië onze huiskamers inkwamen.

In eerste instantie is de Stichting begonnen om kansarme Roemeense kinderen een onbezorgde vakantie te geven in gastgezinnen in Nederland. Vanuit het grote succes en het enthousiasme van de gastouders is een hulpgoederentransport ontstaan waarmee de gastouders pakketten stuurden naar 'hun' vakantiekinderen. In het begin zijn die uitsluitend aan de vakantiekinderen gestuurd, maar al snel werden andere hulpbehoevende Roemeense gezinnen hierin betrokken. Zo is het transport, dat begon met 80 pakketten, uitgegroeid tot een jaarlijks evenement waarbij 3 vrachtwagens en ruim 2300 pakketten hun weg vinden naar Roemenië.
Het transport heeft ons een grote bekendheid gegeven, waardoor sponsors gelde aanboden om lokale projecten op te starten. Zo zijn in de loop der jaren talrijke projecten gerealiseerd, variërend van een kleine verbouwing in een kleuterschool,  tot de realisatie van een complete gymzaal, de installatie van een cv-installatie in de grootste school van Sovata en een renovatie van een gezondheidscentrum.

   Klik hier voor meer informatie over de kindervakanties
   Klik hier voor meer informatie over het hulpgoederentransport
   Klik hier voor meer informatie over het familiekindertehuis Tinkerbell

naar begin
 
3.  Waar is de Stichting Roemeense Kinderhulp actief?

De activiteiten van de Stichting Roemeense Kinderhulp concentreren zich met name in en rond de plaats Sovata, gelegen in het Hongaars sprekende deel van Transylvanië in Roemenië.

Klik hier voor meer informatie over Sovata

naar begin
 
4.  Wat doet de Stichting Roemeense Kinderhulp?

 

 • Jaarlijks wordt in de zomer een groep van 42 arme, kansloze kinderen naar Nederland gehaald om hier 3 weken lang van een heerlijke onbezorgde vakantie te genieten in gastgezinnen.
 • We gaan in november met 3 vrachtwagens met hulpgoederen naar Sovata.
 • De realisatie en exploitatie van het Tinkerbell familietehuis project
 • Voor het bij elkaar brengen van de nodige gelden, wordt jaarlijks een Fancy Fair/Rommelmarkt georganiseerd, houden wij een collecte in diverse gemeenten en staan wij op verschillende markten  en braderieën voor bovengenoemde projecten.

naar begin

5.  Wat doet de lokale Stichting 'Pro Sovata"

Vanuit de Stichting Roemeense Kinderhulp in Nederland wordt de  zusterorganisatie Pro Sovata aangestuurd. In Nederland worden de geldstromen gecoördineerd en de voorzitter van de Nederlandse Stichting is tevens voorzitter van de Roemeense Stichting. De bestuursleden van Pro Sovata hebben de dagelijkse leiding  over het functioneren van de projecten in Roemenië.

naar begin
 
6.  Werkt de Stichting Roemeense Kinderhulp samen met andere organisaties?

De Stichting Roemeense Kinderhulp is een zelfstandige stichting en werkt niet samen met andere stichtingen. Wel worden ervaringen en hulpgoederen uitgewisseld met ander Roemeense hulporganisaties om zodoende elkaar tegemoet te komen in bepaalde behoeften.

naar begin
 
7  Wie zijn ambassadeurs en wat doen ze?

De ambassadeurs zijn mensen die al vele jaren met ons werk bekend zijn en daarmede vertrouwen hebben gekregen in de activiteiten. De Stichting Roemeense Kinderhulp werkt uitsluitend met vrijwilligers en kan bouwen op een vaste kern van ongeveer 80 vrijwilligers. Zij zetten zich op verschillenden manieren belangeloos en vol enthousiasme in om onze naamsbekendheid te vergroten. Daarnaast is er een Comité van aanbeveling van o.a. prominente IJsselsteiners die de Stichting Roemeense Kinderhulp aanbevelen.

naar begin