Real time web analytics, Heat map tracking


Carmen 16Waarschijnlijk heeft u het zelf al eerder opgemerkt, maar de projecten van de Stichting versterken elkaar. Zo komt de opbrengst van de tweedehandswinkel ten goede aan Tinkerbell en worden de studenten die door donateurs gesteund worden, levenslange ambassadeurs en ondersteunen zij op hun beurt ook weer anderen.

Een goed voorbeeld hiervan is de tandheelkunde student, die door ons ondersteund wordt en die op haar beurt er weer voor zorgt dat de kinderen van Tinkerbell gratis naar de tandarts kunnen.

Of eigenlijk: bijna gratis. Soms is er een ingreep nodig die de universiteit niet kosteloos kan doen, omdat de materiaalkosten erg hoog zijn. Dat is wat er nu met Carmen aan de hand is. Haar gebitsprobleem is alleen op te lossen met een speciale beugel. De kosten die hiervoor in de komende maanden gemaakt moeten worden zijn geschat op 500 euro.

We zoeken nog lieve mensen die ons willen helpen om Carmen mooie, gezonde tanden te geven. Helpt u mee?