Real time web analytics, Heat map tracking

 

 

De Stichting kan in de afgelopen jaren terugzien op een groot aantal activiteiten. Aan de hand van de statistieken is duidelijk te zien hoe langzamerhand de Stichting en zijn activiteiten een steeds grotere omvang krijgen. Om de lezers een beetje inzicht te geven in de inzet en inspanning die nodig is om alle activiteiten in goede banen te leiden, hebben wij voor u de statistische gegevens eens op een rijtje gezet.
Jaar Kindervakantie
Hulpgoederentransport
  Kinderen Begeleiders Gast-
gezinnen
  Dozen

Voedsel

tegoed
(Euro)

 

Gezinnen Vracht-
wagens
1990 35 3 16   --  -- -- --
1991 40 4 20   75 -- 60 1
1992 40 4 20   550 -- 320 1
1993 45 2 21   650 -- 410 1
1994 44 2 25   1.420 -- 660 2
1995 41 2 23   1.750 -- 770 2
1996 43 2 23   2.300 -- 1.006 3
1997 42 2 22   2.650 -- 1.115 2
1998 42 2 22   3.055 -- 1.252 3
1999 42 2 22   3.268 -- 1.352 3
2000 42 2 22   3.567 -- 1.468 3
2001 42 2 22   3.560 --     --- 1   4
2002 42 2 22   3.094 2 12.615 1.183  2
2003 42 2 22   3.135 2 13.950 1.177 3
2004 42 2 22   3.415 2 14.770 1.237 3
2005 42 2 22   2.276 3 36.040 1.232 3
2006 42 2 22   2.323 3 38.350 1.303 4
2007 42 2 22   2.374 40.330 1.352 4
2008 42 2 22   2.385 41.600 1.352 3
2009 44 2 23   2.358 41.590 1.321 3
2010 44 2 23   2.286 45.070 1.318 3
2011 42 2 22   2.291 43.700 1.287 3
2012 42 2 22   2.223 42.590 1.234 3
2013 36 2 19   1.988 39.615 1.145 3
2014  42 2 22   1.844 41.940 1.123 3
2015
40 2 21   1.799  40.000
1.101 3
2016 40 2 21   1.650 39.170 1.058 3
2017 42 2 21   1.701

39.480

1.081 3
2018 42 2 22   1.658 38.680 1.037 3
2019 42 2 22  

1.679

39.450 1.045 3
2020 04 04 04  

04

61.550 981 04
2021 04 04 04   1.391 46.240 990 2
2022 04 04 04   1.176 47.610
933 2
2023 23 2 14   1.193 48.090 925 2
Totaal 1.271 67     67.084 812.430   86
1

Helaas is het transport door de Roemeense grensautoriteiten geweigerd en zijn de pakketten deels met medewerking van andere organisaties naar andere Oostbloklanden verstuurd.
2 Dit is inclusief het aantal voedselpakketten (1000 stuks) dat in Roemenië is aangekocht.
3 Vanaf 2005 zijn geen standaard voedseldozen meer verstrekt. Hiervoor in de plaats zijn voedselbonnen verstrekt.
4 Door de Coronabeperkingen zijn deze activitetien niet of in aangepaste vorm uitgevoerd.


 

 

Jaar

Financiële gegevens
  Inkomsten 
(x 1.000 €)
Uitgaven 
(x 1.000 €)
% Besteed aan hoofdactiviteit 
(t.o.v. inkomsten)*
% Besteed aan stichtingskosten 
(t.o.v. uitgaven)**
1991-1992 20,2 14,7 54 % 4,9 %
1993 14,0 18,3 54 % 4,7 %
1994 23,1 15,8 65 % 6,9 %
1995 26,6 11,0 36 % 5,0 %
1996 24,6 16,3 21 % 9,2 %
1997 56,4 43,7 13 % 7,8 %
1998 37,2 28,6 19 % 6,6 %
1999 36,1 30,1 19 % 7.7 %
2000 61,3 39,4 21 % 4,3 %
2001 91,5 35,9 32 % 3,3 %
2002 200,2 54,6 37 % 6,7 %
2003 172,0 235,5 92 % 2,3 %
2004 194,6 262,8 95 % 1,1 %
2004 217,6 204,6 94 % 3,9 %
2006 204,0 199,2 93 % 3,8 %
2007 194,7 191,8 99 % 4,1 %
2008 324,8 215,9 66 % 3 %
2009 202,8 214.8 106 % 3,9 %
2010 295,9 221,6 75% 4,3%
2011 194.5 294.7 152% 4,4%
2012 207.2 341.1 154% 3,3%
2013 172.2 241.4 136% 4,5%
2014 235.8 222.8 95% 2,4%
2015 246.0 211.7 89% 1%
2016 235.7 241.8 103% 3,2%
2017 190.1 241.0 122% 2,6%
2018 259.6 238.1 93% 2,6%
2019 252.3 235.9 93% 1,8%
2020 288.5 303.3 103% 0,6%
2021 396.7 290.8 71% 3,3%
2022 402.6 388.1 96% 2,3%

*    % besteed aan Hoofdactiviteit t.o.v. inkomsten ==> Besteed aan doelstelling alle inkomsten 
**  % besteed aan Stichtingskosten t.o.v. uitgaven ==> Kosten van de eigenfondsenwerving in % van de baten (alle kosten niet voor de doelstelling gebruikt)

 

 

   

 
 Speciale activiteiten en projecten

 Medisch

- Schenking ambulance

- Nieuwe motor ambulance

- Jaarlijks onderhoud en renovatie ambulance

- Aanleggen verwarming kinderartsenpraktijk

- Ondersteuning kinderartsenpraktijk

- Medische apparatuur artsenpraktijk

- Ondersteuning prothesepraktijk

- Renovatie gezondheidscentrum Sarateni

- Inrichting plaatselijk ziekenhuis

- Ondersteuningen bij dringende medische behandelingen

- Telefooncentrale Iliesi voor medische noodoproepen

- Renovatie school Sacadat
 

Feestelijkheden
- Roemenie festival in IJsselstein

- Feestelijke opening Tinkerbell 5 mei 2005

- High Tea t,b,v, Jubileum Tinkerbell

- Jubileumreis naar Sovata i.v.m. 10 jarig bestaan Tinkerbell

 

 

Onderwijs en kinderopvang

- Ondersteuning kinderdagverblijven

- Renovatie en uitbreiding kinderdagverblijf

- Ondersteuning zarerdag schoolactiviteiten

- Oprichting activiteitencentrum (dans, creativieit en Speel-o-theek)

- Ondersteuning diverse buitenschoolse projecten

- Renovatie School Nr 2

- Renovatie school Sarateni

- Bouw kacherls school Iliesie

- Renovatie school Capeti

- Installatie Centrale Verwarming School Nr 2

- Bouw gymzaal, douche en omkleedruimte School Nr 1

- Computersystemen lagere scholen en Lyceum

- Ondersteuning scholen bij inrichting computerlokalen

- Bouw kinderdagverblijf lokaal

- Organiserencursus- en informatieavonden

 

Kindertehuizen

- Ondersteuning Kinderweeshuis

- Ondersteuning Kinderopvangtehuis

- Realisatie Familiekindertehuizen Tinkerbell

- Aanleg openbare speeltuin

- 'Mama en Kind' project

- Ondersteuning van de  natuurlijke ouders van de kinderen uit Tinkerbell

 

Ondersteuning t.b.v. Tinkerbell

- Toeristenbureau Sovata

- Kiosk Busstation Sovata

 

Zomerprojecten

- Kindervakantiekampen Sovata en Chibed
 

 

   
Wist u dat . .
  • voor de loterij 58 families onze Stichting helpen om de loten aan de man te brengen?
  • voor de Fancy Fair / rommelmarkt meer dan 50 mensen onze Stichting helpen om de organisatie rond te krijgen?
  • voor de collecte meer dan 100 collectanten in drie gemeentes deur aan deur aanbellen?
  • voor de postbezorging onze Stichting op 12 vrijwilligers kan rekenen voor de bezorging van de streekpost?
  • voor het laden van de vrachtwagens meer dan 60 mensen helpen?
  • voor het bezorgen van de uitnodigingen in Sovata 8 mensen meer dan 8 dagen lopen?
  • voor het uitdelen van de dozen in Sovata 25 Nederlandse en Roemeense vrijwilligers nodig zijn voor een vlekkeloze afhandeling?
  • voor de hulpgoederenactie vrijwilligers 7.000 stickers plakken en meer dan 18.000 A4-tjes in bijna 6.000 enveloppen vouwen?
  • vier vrijwilligers gedurende het gehele jaar nodig zijn om de opslag van alle goederen voor de Stichting in goede banen te leiden?

Alle medewerkers, hartelijk dank voor jullie ondersteuning!

nov-2023