Real time web analytics, Heat map tracking

 

Katalin
Een tijdje terug zag ik een meisje een tekening maken. Haar ogen keken strak naar het tekenblok; al haar aandacht was gericht op dit werk. Zij leek wel een artiest die met iets indrukwekkends bezig was"  
Aldus Katalin, de leidster van het Fun Club project en vrijwilliger van onze Stichting Pro Sovata. En dat was de start voor de tekenwedstrijd. En als grote prijs: het drukken van de tekeningen tot briefkaarten. 

 

Om het mogelijk te maken dat alle kinderen aan de wedstrijd konden mee doen,katalin-3
trokken onze lokale vrijwilligers er op uit. Ze gingen de lagere scholen in Sovata langs met kleurpotloden en tekenpapier. De kinderen zaten al te wachten op de leiders van de speelmiddagen, want ze waren door een advertentie in het plaatselijke blad al geïnformeerd. Nadat alle scholen waren bezocht werd er een jury geformeerd van 3 docenten van de deelnemende scholen.  Dat leverde prachtige kunstwerkjes op die inmiddels allemaal te koop zijn via de Stichting Roemeense Kinderhulp. Er zijn setjes beschikbaar met als onderwerpen:
Beterschap, Verjaardagswensen en Gelukkig Kerstfeest. Voor de kosten hoeft u het niet te laten; de setjes, met elk 6 kaarten, kosten slechts € 1.=. En koopt u alle setjes, er zijn er 6,dan betaalt u slechts totaal € 5 ,=. De opbrengst gaat natuurlijk naar het Kindertehuis in Sovata.

Bestel ze nu via e-mail (verzendkosten worden dan wel doorberekend) of koop ze bij gelegenheid bij een van de activiteiten van de Stichting. Er is iedere week een speelmiddag in het kinderdagverblijf. Daar zijn allerlei spelletjes, veelal geschonken door schoolkinderen uit IJsselstein, waarmee de jeugd bezig kan zijn. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten deelnemen is er een mogelijkheid om er gratis per bus naar toe te worden gebracht.

Deze 'Fun Club' is een van de lokale initiatieven die door de Stichting worden ondersteund. Het oorspronkelijke idee kwam van Eva Gereb en stamt uit 2002. zie ook.


In dit centrum zal in de toekomst ook een Speel-o-theek worden gevestigd waar kinderen ook voor thuis een stuk speelgoed kunnen lenen.