Real time web analytics, Heat map tracking


Familie Eva en Peter Nagy

nieuwe telg tb 2016  02

Op vrijdagavond 3 februari is Sára Nagy geboren, de dochter van Eva en Péter Nagy. Sára is liefdevol opgenomen in de familie en maakt nu deel uit van de Tinkerbell familie Nagy.

Niet alleen Eva en Péter zijn erg verheugd over de geboorte van hun dochter, maar ook de kinderen zijn enorm blij met de komst van Sára. In de eerste weken moesten er zelfs afspraken worden gemaakt wie van de kinderen even voor Sára mocht zorgen.

Toen wij een aantal maanden geleden het nieuws van Eva hoorden over de zwangerschap, was het bestuur van de
Stichting in eerste instantie behoorlijk verrast. nieuwe telg tb 2016  01Uiteraard zijn we heel erg blij voor Eva en Péter en
wij heten Sára welkom in het gezin en wensen haar net zoals alle andere kinderen in Tinkerbell veel gezondheid,
liefde en geluk toe.

 

Familie Gyöngyi en Dénes Nagy

Helaas zijn de ontwikkelingen bij de andere familie Nagy minder vreugdevol. Al langere tijd waren er spanningen in huis en die concentreerden zich vooral op privé vlak tussen Dénes en Gyöngyi. 

Een spanning die uiteraard ook veel invloed heeft op de sfeer in huis en de relatie met de kinderen. De Stichting en Pro Sovata hebben hierover met Dénes  en Gyöngyi   veel gesprekken gevoerd, aangezien het uiteraard niet de bedoeling is dat persoonlijke spanningen negatieve effecten op de kinderen krijgen. Deze situatie heeft een paar maanden geduurd en heeft ertoe geleid dat uiteindelijk  Dénes de knoop doorhakte  en besloot om Tinkerbell te verlaten, zodat Gyongyi voor de kinderen zou kunnen blijven zorgen.

De spanningen tussen Gyöngyi en Dénes bleven echter ook na dat moment oplopen en uiteindelijk heeft Dénes aangekondigd te willen scheiden. De formele afhandeling van de scheiding ging op z’n Roemeens en was al snel binnen één maand afgehandeld. Begin maart 2017 zijn ze gescheiden. De scheiding mag dan welllicht snel zijn voltrokken, emotioneel gaat dat uiteraard helaas niet zo snel en zoals bij veel pijnlijke scheidingen zijn er verwijten over en weer. Ook de afspraken over de boedelscheiding verlopen zeer moeizaam.

De Stichting probeert zoveel als mogelijk buiten deze privé aangelegenheid te blijven, echter aangezien het gehele proces ook de kinderen in Tinkerbell erg raakt, is dit bijna onmogelijk. Met alles staat voor de Stichting het welzijn van de kinderen op de eerste plaats. Samen met Pro Sovata proberen we deze situatie zo goed als mogelijk op te lossen in het belang van de kinderen.

Dénes is ondertussen uit Tinkerbell vertrokken. Formeel bestaat er geen relatie meer tussen de Stichting en hem, maar helaas zijn de gevolgen nog meer dan voelbaar. Samen met het bestuur heeft Gyöngyi besloten dat het voor haar goed is om een tijdje een time-out te nemen om even op adem te komen en alles weer op de rit te krijgen. Om Gyöngyi te ontlasten en voor de begeleiding van de kinderen in de toekomst, heeft de Stichting een nieuwe, lieve hulp aangenomen. Wonderlijk genoeg heet zij ook Gyöngyi Nagy. Om verwarring te voorkomen hebben de kinderen besloten om haar “Tante Gyöngyi” te noemen; volgens ons een zeer passende oplossing voor een praktisch probleem.

Een nieuwe kinderpsycholoog

Zoals ook vorig jaar in het nieuwsmagazine gemeld, had onze huidige psycholoog, Reka, aangegeven dat ze met haar bestaande werkzaamheden niet de mogelijkheid meer zag om voldoende aandacht te kunnen geven aan de kinderen van Tinkerbell. Lange tijd zijn wij op zoek geweest naar een nieuwe, goede psycholoog. Een groot deel van de kinderen in Tinkerbell heeft toch een behoorlijk ‘rugzakje’ en de begeleiding van een kinderpsycholoog is voor zowel de kinderen als ook de ouders geen overbodige luxe. Gelukkig hebben we in het begin van dit jaar eindelijk een goede kinderpsycholoog gevonden die over de juiste papieren en vooral ook de juiste instelling beschikt om onze kinderen in Tinkerbell te komen helpen. En het kan bijna geen toeval zijn…ook haar naam is, net als  de vorige psycholoog, Reka. Begin februari is zij  enthousiast en vol overgave  aan deze uitdaging begonnen.

We hopen dat met de komst van tante Gyöngyi, de vakantie van moeder Gyöngyi en de komst van de nieuwe kinderpsycholoog de rust spoedig zal terugkeren in Tinkerbell en dat we daarmee de kinderen weer helpen in hun groei en ontwikkeling, want dat is waarom we met Tinkerbell zijn begonnen en wat deze kinderen in Tinkerbell verdienen; een veilig en warm thuis.