Real time web analytics, Heat map tracking

Alin thuis 19 Alin was nog maar een heel klein jongetje toen hij in Tinkerbell kwam wonen. Als prematuur geboren baby had hij zowel een geestelijke als een lichamelijke achterstand in zijn ontwikkeling opgelopen. Uiteindelijk is zijn geestelijke ontwikkeling blijven steken op die van een kind van acht à tien jaar, maar zijn lichaam groeide natuurlijk door. Inmiddels is Alin 14 jaar. Een uit de kluiten gewassen klein kind, voor wie de wereld de laatste maanden op zijn kop heeft gestaan

De Roemeense wetgeving schrijft voor dat we contact houden met de biologische ouders en dat hebben we voor Alin uiteraard ook gedaan. Meestal hadden ze meer interesse in de pakketten met kleding en voedsel dan in hoe het met Alin ging. Maar een aantal maanden geleden gaven de ouders aan dat ze Alin weer thuis wilden hebben. Nu is het in Roemenië zo dat ouders die hun kind terughalen uit een
kindertehuis een groot bedrag (€ 1.200) van de staat krijgen. Dus gezien hun gebrek aan interesse in het verleden bekeken we dit verzoek met enige argwaan. Een dergelijk verzoek wordt behandeld door de kinderbeschermingsrechtbank. De ouders verklaarden daar dat de achtergrond van hun wens lag in het feit dat hun situatie verbeterd was; de man had werk en ze hadden een klein huisje. Dus ze waren weer in staat om voor Alin te zorgen. In de zitting werd Alin ook gevraagd of hij terug wilde naar zijn ouders. Dat wilde hij wel. Of hij wist wie de mensen naast hem waren? Nee, dat wist hij niet…
Proefoeriode van zes maanden Gelukkig nam de rechtbank een zeer wijs besluit: Alin zou terug gaan naar zijn ouders, met een proefperiode van zes maanden. Dat betekende dat de ouders voorlopig nog geen geld zouden krijgen. Ze keken enigszins beteuterd bij deze uitspraak, maar accepteerden het aanbod toch.

Sinds Alin terug is bij zijn ouders, hebben we hem meerdere malen bezocht. Hij heeft het erg naar zijn zin. Hij kan het goed vinden met zijn biologische ouders en heeft zelfs geleerd om ’s nachts niet meer in zijn bed te plassen, een grote vooruitgang voor hem. Hij gaat naar een speciale school vlakbij zijn woonplaats en vond het daar ook leuk. Al met al maken hij en zijn ouders een gelukkige indruk. Inmiddels zijn we meer dan zes maanden later. Er is een nieuwe hoorzitting geweest en alle aanwezigen, inclusief onze sociaal werkster Kata, zijn het erover eens dat het boven verwachting goed gaat tussen Alin en zijn biologische ouders. De uitspraak van de rechtbank was dan ook dat hij definitief aan zijn biologische ouders wordt toegewezen. Alin is dus nu weer thuis en wij wensen hem en zijn ouders het allerbeste. Uiteraard zullen we hem in de aankomende maanden blijven volgen om er ons steentje aan bij te dragen dat dit ook zo blijft