Real time web analytics, Heat map tracking


Een zeer belangrijke schakel in het functioneren van de Stichting in Sovata in het algemeen en Tinkerbell in het bijzonder is onze Maatschappelijk Medewerkster, Kata. Maar wat doet Kata nu eigenlijk? De kinderen begeleiden? De natuurlijke ouders bezoeken? Ook. Maar ze doet veel meer dan dat. Zonder het harde werken van Kata zou Tinkerbell haar vergunning verliezen. Want wij hebben hier in Nederland niet het alleenrecht op regels en voorschriften, in Roemenië is er ook geen tekort aan formulieren en papierwerk.Polotka Kata

Er komt heel wat kijken bij het runnen van een kindertehuis en het behouden van de officiële status daarvan. Kort geleden is er een grote wetswijziging in Roemenië doorgevoerd. Een paar nieuwe regels:
• Als de kinderen niet door de kinderbescherming aan het kindertehuis zijn ‘gegeven’ dan worden ze in een ziekenhuis alleen geholpen als hun natuurlijke ouders ze inschrijven.
• Elke drie tot zes maanden moeten de kinderen contact hebben met de natuurlijke ouders, tenzij de ouders daarvan afzien.
• Als er kindergeld wordt ontvangen, dan is bij buitenlandse reizen voor kinderen van de Kinderbescherming tot 26 jaar toestemming van de staat nodig.
• Kindergeld wordt verlengd tot 26 jaar als de kinderen studeren.
• Kinderen in kindertehuizen moeten hun Facebook en andere internet ID’s afgeven aan de leiding, zodat ze gecontroleerd kunnen worden.

Dat is maar eenkleine greep uit de nieuwe regels. Allemaal extra papierwerk.

We hebben Kata gevraagd om eens op een rij te zetten wat haar werk inhoudt. Zodat u kunt zien wat het nut of eigenlijk de noodzaak is van het in dienst hebben van een Maatschappelijk Medewerkster. We kregen daarop een hele lange lijst. Te lang om in dit artikel te zetten. Dus hebben we het voor u samengevat. En die samenvatting is al een lange lijst geworden.

Werkzaamheden die te maken hebben met de kinderen van Tinkerbell:
• Contact onderhouden met de natuurlijke ouders of voogden en ervoor zorgen dat zij, daar waar nodig handtekeningen zetten en toestemming verlenen voor verschillende zaken. Dat valt nog niet mee. Enerzijds omdat de kinderen op twee verschillende manieren bij ons terecht kunnen komen en er dus rekening gehouden moet worden met twee verschillende pakketten aan regels. Anderzijds, omdat de ouders in sommige gevallen niet de makkelijkste mensen zijn om mee samen te werken en het vaak veel overtuigingskracht en uithoudingsvermogen vergt om dingen gedaan te krijgen. In het uiterste geval kan daar zelfs een beslissing van de rechter aan te pas moeten  komen. In sommige gevallen is de gemeenteraad de voogd en verloopt het verkrijgen van handtekeningen ook weer anders
• Het bijhouden van een ‘P.I.S.’ voor ieder kind. Dit is een uitgebreid dossier dat verschillende aspecten van het leven van het kind beschrijft:
- De gezondheid van het kind (ziekte historie, tandartsbezoeken, inentingen, medicijnen, etc.);
- Opleiding van het kind (school, klas, studieresultaten, capaciteiten, bijzonderheden van de leraren en de psycholoog, vooruitzichten, etc.); - Familie van het kind (het  contact met de familie en andere belangrijke personen in het leven van het kind, de situatie van de familie, verslagen van de bezoekjes, etc.);
- Eigenbeeld van het kind (uitslagen van psychologische tests en onderzoeken etc.);
- Recreatie en sociale activiteiten (vrijetijdsbesteding, vakantie, uitstapjes met school, etc.).
• Voor iedere evaluatie door de kinderbescherming is het bovenstaande dossier nodig, voorzien van een vijftal handtekeningen van verschillende partijen. Plus nog tien andere officiële instantiedocumenten, die door verschillende personen aangeleverd moeten worden en een beschrijving geven over de kinderen. Bij deze evaluaties van
de kinderbescherming is Kata aanwezig, samen met het desbetreffende kind.
• Diverse aanvragen van vergunningen en subsidies, bijvoorbeeld voor voorzieningen voor kinderen met een handicap, aanvragen voor de schoolbus, aanvragen voor schoolboeken etc. Maar ook het invullen van verplichte registraties bij de gemeentes waar de kinderen vandaan komen en bij de rijksoverheid.
• Contact onderhouden met Nederlandse sponsors, bezoeken van nieuwe families om hun situatie in te schatten, vertalen van brieven, verifiëren van aanvragen van personen die dringend hulp nodig hebben, bemiddelen bij de problemen en probleempjes van de kinderen van Tinkerbell en, als er tijd voor is, therapie programma’s en teamsessies met de kinderen houden. Dit laatste schiet er al heel lang bij in . . .


Katalin Polotka 2Administratie
Eigenlijk teveel om op te noemen. Denk aan contracten voor het huis en de vrijwilligers. Administratie van projecten van de Stichting. Contact onderhouden met verschillende organisaties om de Stichting meer bekendheid te geven. Het vinden van nieuwe sponsors. Begeleiding van de ouders bij het invullen van hún administratieve werkzaamheden. Medische en psychologische dossiers. Vergunningen, regels, statuten en alles wat verder met het functioneren van Tinkerbell te maken heeft.

Accreditatie
Alles dat te maken heeft met het verkrijgen van de accreditatie van de Stichting en van het kindertehuis. Dit is een soort keurmerk dat we moeten behouden, omdat we  zonder dat keurmerk niet mogen bestaan. En dan hebben we het even heel snel omschreven, maar dit is een hele complexe procedure, met veel haken en ogen en stapels  papier en formulieren. Tegelijkertijd ontzettend belangrijk, want ons voortbestaan hangt af van het correct en tijdig indienen van al die formulieren en het verkrijgen van  deze vergunningen.

Projecten en financiën
Het ‘huishoudboekje’ van projecten bijhouden en diverse aanvragen voor financiële ondersteuning in de boekhouding opnemen en uiteindelijk ook rapporteren en verantwoording afleggen aan de sponsors en instanties die de (financiële) ondersteuning hebben gegeven.

Veldwerk
Bezoeken van verschillende families en het verzamelen van kleding en voedselpakketten voor deze bezoeken. Regelen en begeleiden van de verplichte bezoeken van de kinderen aan de natuurlijke ouders. Andere aanvragen die onder andere door de Nederlandse Stichting en de sponsors worden gedaan met betrekking tot families in  Sovata.

Evenementen
Helpen organiseren en bezoeken van evenementen, markten en festivals om de Roemeense Stichting Pro Sovata meer naamsbekendheid te geven en fondsen te werven.


Kortom: waar zouden we zijn zonder Kata? Ze verzet een ongelooflijke hoeveelheid werk en dat doet ze nog goed ook! Daarnaast vindt ze nog tijd om onze stagiaires en studenten te begeleiden. We hopen dus dat ze nog heel lang bij ons blijft.