Real time web analytics, Heat map tracking

In het strategische meerjaren beleidsplan kunt u lezen welke richting Stichting Roemeense Kinderhulp volgt in de komende vier jaar. Vanuit een afhankelijke situatie die nog steeds een dagelijkse praktijk is voor vele families en kinderen in Roemenië, willen we in ieder geval onze Roemeense partner, Pro Sovata, meer mogelijkheden geven om meer onafhankelijk te worden van onze inkomsten.
Een grote ambitie die zeker niet in de aankomende 4 jaar verwezenlijkt zal gaan zijn, maar wij geloven wel in het feit dat zonder een ambitie geen enkele droom werkelijkheid zal kunnen worden. Net zoals de dromen van veel kinderen die wij met behulp van u ondersteuning al heel vaak hebben laten uitkomen.
Naast een overzicht van onze standaard activiteiten en aandachtsgebieden, beschrijft dit beleidsplan hoe het bestuur  invulling aan deze ambitie wil geven in de komende vier jaar. Op basis van dit plan worden de keuzes gemaakt waar we de capaciteiten en de gelden van de Stichting op gaan inzetten. Daarnaast biedt het houvast bij de budgettering en de prioritering in werkzaamheden.

Link naar: Strategisch Beleidsplan.

Voor het standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen klik hier.

De financiële verantwoording over 2022 en het Jaarverslag van de Stichting Roemeense Kinderhulp vindt u onder deze link.