Real time web analytics, Heat map tracking

 

Heel anders en toch ook een beetje hetzelfde. Mensen zijn overal mensen. Niet vergelijkbaar maar overal gelijk. Voor wie toch een beetje wil vergelijken hebben we wat cijfertjes verzameld

In 2002 woonden er in Sovata 11.614 mensen, maar toen Sarateni in 2005 een zelfstandige gemeente is geworden, bleven er 10.248 inwoners over. Bij de telling in 2011 waren dat er 10.234.

De inwoners van Sovata zijn in leeftijd als volgt verdeeld:

  • 25% is tussen 0 en 19 jaar oud
  • 58% tussen 20 en 59 jaar oud
  • en 17% boven de 60 jaar

51,01% van de bevolking is vrouw, tot groot plezier van de mannen.

Opvallend is dat er veel verschillende religies zijn vertegenwoordigd in Sovata:
 

Totale bevolking 10.234 %
Rooms Katholiek 5.017 49.0
Gereformeerd 3.512 34.3
Orthodox 915 8.9
Jehova getuigen 364 3.6
Unitariers 179 1.7
Geen geloof 91 0.9
Adventisten 55 0.5
Grieks Katholiek 26 0.25
Overigen (11) 60 0.6


En verschillen in etnische achtergrond

Totale bevolking

10.234

 %
Hongaars 9.116 89.1
Roemeens 899 8.8
Zigeuner 207 2.0
Duits 6 0.06
Turks 1  0.01
Overig 5 0.05


Nog wat andere weetjes over Sovata:

  • er zijn 6 kleuterscholen (voor in totaal 417 kinderen)
  • 3 basisscholen plus 1 school in Sacadat en 1 in Iliesi. Deze laatste twee scholen zullen waarschijnlijk niet lang meer bestaan omdat er te weinig kinderen op zitten (in totaal zijn er 879 kinderen op de scholen ingeschreven)
  • 1 lyceum voor het voortgezet onderwijs met verschillende richtingen (380 kinderen)
  • Sovata strekt zich uit over 16.244 hectare (ter vergelijking IJsselstein is 2.153 hectare voor 33.600 mensen), waarvan het grootste deel bos en landbouwgrond is.
  • de gemeenteraad bestaat uit 15 personen. 10 zijn van de UDMR (de Hongaars Roemeense Democratische partij), 4 van de MPP (Hongaarse burgerpartij) en 1 van de PSD (Roemeense partij). De burgemeester is van de UDMR.