Real time web analytics, Heat map tracking

Hoe ver staat het met de wijzigingen

17 jaar geleden is het familiekindertehuis Tinkerbell in gebruik genomen. In die periode hebben heel veel kind ervoetjes en –handjes én het weer én de tijd hun gebruikssporen nagelaten. Daarbij is huize Tinkerbell in Sovata één van de eerste grotere huizen geweest die door een particuliere bouwonderneming is gebouwd. De bouwmarkten waren toentertijd vooral gericht op ruwe bouwmaterialen. De inrichting is bij de start bijna volledig vanuit Nederland meegebracht en gesponsord door diverse bedrijven. Dit was een prima aanpak voor dat moment, maar na het intensieve gebruik in de afgelopen jaren, is Tinkerbell op veel fronten toe aan een vervanging en/of grondige renovatie.nwe vleugels KWI 22 1

Om te zorgen dat Tinkerbell gereed is voor het volgende decennium, is in 2018 - voorafgaand aan het Jubileumjaar van de Stichting Roemeense Kinderhulp -, de fondsenwerving “Nieuwe vleugels voor Tinkerbell” opgestart met als doel de nodige renovaties, (ver)bouwplannen en onderhoudsklussen te kunnen bekostigen. Daarbij werd afgesproken dat het grootste deel van de materialen lokaal wordt ingekocht, om de kosten zo laag mogelijk te houden en de lokale economie te steunen.

Voor de uitvoering van Project “Nieuwe Vleugels” zijn in de afgelopen periode veel donaties binnengekomen. Hierdoor was het mogelijk om in 2020 de eerste verbete ringen en werkzaamheden uit te voeren. Er is inmiddels al veel bereikt en de eerste resultaten zijn duidelijk zichtbaar.
Het grootste probleem waar het project momenteel mee kampt, is het feit dat er weinig bouwbedrijven zijn die beschikken over voldoende medewerkers om de grotere reparaties uit te voeren. Ook in Roemenië is er een groot tekort aan goed personeel en hebben de bouwbedrijven een volle orderportefeuille.

Toch is er de afgelopen tijd veel vooruitgang geboekt en hard gewerkt. Ook kregen we hierbij hulp uit onverwachte hoek! Twaalf studenten van het Koning Willem I College uit Den Bosch van de afdeling Bouw waren afgelopen oktober twee weken in Sovata. Zij hebben veel reparaties en verfactiviteiten in Tinkerbell voor hun rekening genomen (lees hierover elders in dit nieuwsmagazine).

nwe vleugels KWI 22 15a nwe vleugels KWI 22 14 nwe vleugels KWI 22 11


Uitvoering
Vanaf het begin van het project bleek al snel, dat het goed laten verlopen van alle activiteiten veel aandacht zou vragen van de medewerkers binnen onze Roemeense zusterstichting Pro Sovata. Omdat het takenpakket van die medewerkers al langere tijd eigenlijk veel te vol was, werd besloten om als extra hulp een “Huismanager” én technisch medewerker aan te stellen. Hiermee werd zeker gesteld dat alle klussen van Project “Nieuwe Vleugels” goed kunnen worden voorbereid en van supervisie zijn voorzien. Verder worden daar waar mogelijk werkzaamheden uitgevoerd door het eigen team, om zo op de uitvoeringskosten te besparen.

Resultaten

Anderhalf jaar na de start van project “Nieuwe Vleugels” is er al veel gerealiseerd. Het betreft tot nu toe vooral de klussen die binnenshuis moesten worden uitgevoerd. De grote werkzaamheden aan de buitenkant staan voor dit jaar op het programma.

Naast geplande werkzaamheden, zijn ook diverse niet geplande werkzaamheden uitgevoerd. Onvoorziene omstandigheden of een goede mogelijkheid om dit in combinatie met andere lopende activiteiten uit te voeren gaf en geven hiertoe soms aanleiding.

Andrea, één van onze medewerksters in Tinkerbell en sinds vorig jaar onze huismanager, heeft de taak de klussen op te pakken. Zij onderhoudt de contacten met de toeleveranciers/aannemers, maakt calculaties en planningen, om uiteindelijk een definitief plan plus begroting voor akkoord voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur van Stichting Roemeense Kinderhulp en Pro Sovata. Uiteindelijk is die laatste eindverantwoordelijk voor de realisatie.

Andrea doet haar werk met enthousiasme. Zij probeert altijd een goede balans te vinden in kosten versus kwaliteit, waarbij zij ook nog de nodige korting weet te bedingen. Meestal valt een klus dan mee qua kosten, maar soms helaas ook niet.

Begin oktober 2021 kreeg Andrea zo een nieuwe klus op haar bureau: Het vervangen van het dak van de ‘boerderij’, een opstal op het land achter Tinkerbell. Dat was niet zomaar een klus die de medewerkers van Tinkerbell kunnen doen, dus werd er een aannemer in de arm genomen.

Voordat Andrea de aannemer belde, heeft zij de prijzen voor het plaatsen van dit soort daken gecontroleerd, het varieert tussen 150-225 lei per vierkante meter (30-45 euro). Aanvankelijk dacht zij dat alleen het dak van de ‘boerderij’ vervangen moest worden. Toen de aannemer kwam, maakte hij een ruwe inschatting; hij zei dat het ongeveer 140 lei/m2 zal kosten. Tot zover ging het goed. Het bleek echter dat het dak van de filagória ook aan vervanging toe was. De aannemer schatte in dat dat net zoveel vierkante meters is als de ‘boerderij’, dus dubbele kosten. Tot overmaat van ramp regende het op de dag dat de aannemer kwam kijken, waardoor hij niet kon zien welke kleur dakpannen hij moest gebruiken. Het bleken later de duurdere matte pannen te moeten zijn, weer extra 15 lei/m2 erbij. De aannemer offreerde uiteindelijk 150 lei/m2. Deze prijs is inclusief de dakpannen, verwijderen van de oude pannen, nieuw raamwerk maken, folie, schroeven en loon.

nwe vleugels KWI 22 2 nwe vleugels KWI 22 4 nwe vleugels KWI 22 7

Na een nadere gedetailleerde inspectie kwamen vanwege diverse gebreken, daar ook nog bij:
- de twee kelder uitgangen en het dak van de aparte geitenstal;
- het buitenafvoersysteem voor de filagória en de voorzijde van de boerderij;
- sneeuwschermen voor de voorkant van de stal en de filagória.
Wat begon met een calculatie van 3.200 euro voor de vervanging van 105 m² dak, werd uiteindelijk een bedrag van bijna 10.000 euro. Andrea moest letterlijk huilen toen zij de definitieve offerte kreeg.
Het is maar een voorbeeld. Het gebeurt vaak tijdens een klus dat er weer andere zaken aan het licht komen die dan meteen moeten worden meegenomen. Je valt soms van het één in het ander. Maar gelukkig kan wel geconcludeerd worden dat het resultaat van alle projecten meer dan geslaagd zijn, zodat Tinkerbell er voorlopig weer goed door kan functioneren.

nwe vleugels KWI 22 12 nwe vleugels KWI 22 5 nwe vleugels KWI 22 6 nwe vleugels KWI 22 11

 

 

Uit het project “Nieuwe Vleugels” zijn tot op heden de volgende onderdelen gerealiseerd:

 

Boerderij
Hout van de dakkapel
500m hek tegen beren en wolven
Houten vloer buitenterras
Schrikdraad
Kippenren en hokken

Schilderen
Houtwerk buitenhuis (deels)
Woonkamers
Kinderkamers
Trappenhuis
Gang
Toilet
Kantoorruimte

Inventaris
TV /Boekenkast
Kasten kinder- en badkamers
Bedden kinderkamers
Kussens (deels)
Afzuigkap
Bank in huiskamer
TV
Lampen aan de plafonds
Stoelen

Verbeteringen
Aanpassing garage/huiswerkruimte
Vergroting buitenopslag

Boerderij
500m hek tegen beren en wolven
Schrikdraad
Kippenren en hokken
Omploegen en bemesting land
Folie van de kas
Kettingzaag
Grasmaaimachine

Transport
Personenbusjemet 8+1 passagiers

Extra uitgevoerd
Keuken incl. apparatuur

Eetkamertafel en stoelen
Bureau in de huiskamer
Computers en laptops (o.a. thuisonderwijs)
Dak buitenterras
Dak balkon
Dak opslagschuur
Dak dierenverblijf
Schilderen schommel
Fietsenrek
Vuilwaterpomp
Aanhangwagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Categorie
Reparaties

 

In de wintermaanden zijn daarnaast nog 2 grote problemen aangepakt die in eerste instantie niet op ons lijstje stonden, maar die tijdens de werkzaamheden aan het licht zijn gekomen:

- Eén van de badkamers bleef maar lekken op de afvoer van het afvalwater. Dit moest worden aangepakt om geen verdere schade te krijgen op de verdiepingen eronder en aan de buitenkant van het huis. De douchebak, de zijtegels en de hele vloer zijn er uiteindelijk allemaal uitgehaald omdat de afvoer daaronder zat. Alles is nu vernieuwd en meteen heeft de douchegelegenheid een mooie, maar robuuste facelift gekregen.
- Een aantal tegels in één van de huiskamers lag los. Deze zouden opnieuw geplakt worden, maar door de aannemer werd al heel snel geconstateerd dat bijna alle tegels heel makkelijk loslieten. Het was een kwestie van tijd voor de rest ook aangepakt zou moeten worden. Het voorzichtig eruit halen en opnieuw plakken, bleek helaas geen optie te zijn. Helaas hebben we toen moeten besluiten om de hele vloer eruit te halen en opnieuw te leggen. Omdat ook een randje tegels op de muur was geplakt als ‘stevige plint’ moest ook deze verwijderd worden. Bij het verwijderen kon niet worden voorkomen dat de muur ook werd beschadigd en opnieuw moest worden gerepareerd. De muur was net een aantal maanden geleden gesaust! Van het één komt het ander. Maar… het resultaat mag er zijn. Een mooie vloer die goed past bij het interieur en de nieuwe keuken.


Nieuwe vleugels voor Tinkerbell
In 2022 gaan we verder met de volgende zaken die op ons wensenlijstje staan. Dat kan uiteraard alleen als we het benodigde geld daarvoor hebben. Wilt u helpen om Tinkerbell klaar te maken voor het volgende decennium? Wij zijn blij met elk punt dat van de lijst kan worden afgevinkt.

Reparaties
* Buitenmuren Tinkerbell: 500 euro
* Tegelwerk en houtwerk buitentrappen: 750 euro/2x
* Renovatie badkamers: 1.000 euro/4x
* Straat en terras egaliseren: 3.750 euro
* Trampoline: 125 euro/ 1x

Schilderen
* Buitenkant Tinkerbell: 15.000 euro
* Buitenhuis, schuur en opslagruimte: 2.500 euro
* Toilet: 100 euro/6x
* Kinder- en badkamers: 200 euro/3x

Verbeteringen
* Overkapping t.b.v. de bus: 2.500 euro
* Muren isoleren van Tinkerbell: 11.000 euro
* Opslagkasten en kapstok (voor 15 mensen): 2x 650 euro


(De prijzen zijn per stuk aangegeven.)

Wilt u helpen Tinkerbell netjes te maken/te houden?
Elke gift is van harte welkom op rekeningnummer NL77 RABO 015.92.84.600 o.v.v. “Nieuwe vleugels voor Tinkerbell” of gebruik de onderstaande QR-code.