Real time web analytics, Heat map tracking

Als niet gesubsidieerde organisatie zijn wij bijzonder afhankelijk van  collectes, giften en sponsoring. Zonder de ondersteuning van veel bedrijven en particulieren, zouden wij onze doelstellingen nooit kunnen realiseren. Gelukkig hebben wij een groeiende lijst met mensen, bedrijven en instellingen die de Roemeense bevolking een warm hart toedragen en via onze Stichting hier uiting aan geven.

Mede namens de inwoners en speciaal de kinderen van Sovata, onze dank aan alle vrijwilligers, donateurs, certificaathouders, spaarpotspaarders, gastgezinnen, pakketgezinnen en sponsors voor alle ondersteuning.

 

difrax 3 logo plus vastgoed
bebu

karelse klien

logokt
tandem

 

basaltnaam

logo zuccotto
mb finance
Citybed- logo 27jaar schilte low logo kokx
wilde ganzen klein  logo stichting bladt charity2 ncdo logo
logo plaswijck kfhein fonds 3 Roozeboom
kiks logo

tuls 007

prev42Henk Wieman
de gier bv


logo-obm-studio

 


schep

  logo wgb

 terberg group

 

Grafimedia

 

 

 klantkant logo 864 90 142 dpi 

Phoenix logo kleinB LC 
logo de bruijn
logo DKJ
DERKO Logo-FC Logo-ZDS texas drive in 
thisway_logo.jpg Beerepoot   city bike