Real time web analytics, Heat map tracking


Negen jongeren maakten afgelopen zomer het verschil voor heel veel kinderen. Voor hen was het niet zomaar een zomer in 2014. Een verslag.

In samenwerking met de Stichting Roemeense Kinderhulp reizen wij dit jaar voor de derde maal met een groep van negen jongeren vanuit Waddinxveen naar Sovata. Deze jongeren van rond de 17 jaar hebben geld bij elkaar gespaard voor de reis en voor de zomerkamp-activiteiten in Roemenië. Wij zijn ontzettend trots dat zij gezamenlijk met de Stichting Roemeense Kinderhulp het mogelijk maken om de activiteiten in Chibed te organiseren!


Onze eerste rit gaat richting het kindertehuis Tinkerbell om de kinderen op te halen en mee te nemen naar de eerste activiteit: de bijbelweek die georganiseerd wordt door de nieuwe enthousiaste dominee van Chibed en waar wij ook gaan helpen. De kinderen stonden al helemaal klaar om met onze bus mee te gaan. In de bus, luisteren naar een verhaal en zingen uit volle borst, hebben ze het meteen helemaal naar hun zin. De band met de jongeren groeit snel en hebben samen meteen veel plezier.

Na drie dagen Bijbelweek en een feestelijke zondagse dienst in het kerkje van Chibed, bezoeken we die middag de Roma-gemeenschap die net buiten het dorp ligt. Vorig jaar waren er al contacten gelegd en een paar kinderen van deze families zijn ook al bij onze activiteiten geweest. Er blijken deze zomer twaalf families te wonen en we maken hen blij met voedseltassen die de jongelui samen hebben klaargemaakt. Daarbij nodigen we deze keer álle kinderen uit om aan onze sport en spelactiviteiten mee te gaan doen. We geven hen allemaal een échte uitnodiging, een kaartje met foto en tekst. De vuile handjes van de kinderen koesteren het maar al te graag.

Zelf verblijven we op de Vass camping in Sovata. Gedurende die dagen ontmoeten we ook een groep Nederlanders die met zeventien caravans daar zijn neergestreken. Twee van deze families hadden we vorig jaar ook ontmoet en een bezoek in Chibed had bij hen de nodige indruk achtergelaten. Dit keer hebben ze dan ook veel spullen voor de arme gezinnen bij zich. De Roma families zijn heel blij met alles en de families van de Caravan Club sluiten meteen de kinderen in hun armen. Als ze ontdekken dat er veel kinderen geen schoenen aan hebben, worden prompt de daaropvolgende dag voldoende plastic klompschoentjes gekocht en uitgedeeld aan alle kinderen.

Op de maandagochtend staan Zomerkamp chibed)2014 (1) er al 30 Roma kinderen op ons te wachten bij de school waar we de vakantie week organiseren. Nog wat aarzelend en apart van de andere kinderen. Maar ze zijn gekomen en er zijn er meer dan vorig jaar!
We starten onze eerste dag met 160 kinderen. Dit hadden we niet verwacht en al onze meegebrachte T-shirts zijn op! In de middag struinen we de daarom diverse tweedehandswinkeltjes af voor extra T-shirts, wat redelijk lukt.
De groepen worden gemaakt, de jongeren gaan aan de slag met allerlei spelletjes en als je dan alle kinderen bezig ziet in al die verschillende kleuren
T-shirts dan kun je alleen maar blij zijn.

Ons thema deze keer is dieren en alle spelletjes staan in het teken daarvan. Springen als kangoeroes in zakken, vissen vangen, rupsen baan en pinguïnrace op lange latten. Er wordt gelachen, gedold, gevoetbald, gevolleybald en de kinderen hebben plezier voor tien. Elke dag start weer met een vast ritueel, de liedjes met de bewegingen. Het is een prachtig gezicht als alle kinderen met veel overgave het voorbeeld van de jongeren volgen. Daarna maakt elke groep een eigen spandoek, iedere groep vertegenwoordigt een dier. We krijgen de tijgers, de dolfijnen, de slangen enzovoort. Iedereen doet zijn best om er een mooi spandoek van te maken.
Elke dag worden veel spelletjes gedaan en niet alleen als team, maar ook gaan de groepen tegen elkaar aan de slag, de tijgers tegen de slangen, de dolfijnen tegen de beren. Niet altijd een gelijke strijd, maar lol voor tien! En omdat het ook behoorlijk warm is, gaat de limonade daarna goed naar binnen.Zomerkamp chibed)2014 (3)

Voor de laatste dag worden er afspraken gemaakt voor de grote maaltijd: iedereen moet vijf aardappels en twee uien meenemen. De laatste dag zullen we daarmee dan voor alle kinderen goulash gaan maken.

In de middagen wanneer de kinderen weer naar huis zijn, gaan onze jongeren aan de slag met verven van de speelplaats van de kleuterschool. De houten speeltoestellen hebben nauwelijks nog kleur en er gaan flink wat potten verf richting Chibed. Ondanks de hitte van 35 graden, wordt het na drie middagen verven weer een kleurrijke speelplaats.

Nadat de activiteiten met de kinderen in de ochtend zijn afgelopen, gaan de andere vormen van hulpverlening beginnen. Zo gaan we op een middag richting Iliesi, waar een gezin woont dat nog geen elektriciteit heeft. Zij wonen net buiten het bereik van de elektriciteitskabels. In het nieuwsbulletin van de stichting stond een oproep om dit gezin te helpen en samen met de maatschappelijk werkster van Tinkerbell, Katalin, gaan we poolshoogte nemen. We besluiten de helpende hand te bieden en spreken direct alles goed af. We maken een contract op met de familie voor de aanleg, terwijl Katalin als contactpersoon alles in de gaten zal houden. Zelfs de buren willen meehelpen om de sleuven te graven waar de kabels in komen te liggen. Geweldig, zo houden we de kosten binnen de perken.

Een deel van onze gZomerkamp chibed)2014 (2)roep gaat ook aan de slag in het kinderhuis; ze verven de vloer van het houten terras dat in de tuin staat en fleuren met bonte kleuren de houten speeltoestellen op. Een ander deel houdt zich bezig met het opknappen van een fiets van een gehandicapte vrouw die er graag op uit gaat om kinderen in het dorp bijles te geven. Nu heeft ze weer nieuwe banden, zadel en ketting en kan ze weer op pad gaan.

Als laatste hebben we vastgesteld dat in de Roma gemeenschap een waterput bestaat die echter verzakt, vervuild en te ondiep is. In de zomer staat er veelal geen water en zijn de mensen aangewezen op water uit het dichtbij gelegen riviertje. We besluiten om actie te ondernemen en te zorgen voor betere omstandigheden. De bestaande put zal worden uitgediept zodat er steeds voldoende water in zal staan, op voorwaarde dat de vaders zullen helpen bij de aanleg van de put. Een mooi resultaat met weinig middelen is hiermee bereikt.

Zomerkamp chibed)2014 (4)

Op de vierde dag van onze activiteiten met de kinderen worden we verrast door bezoek van de regionale televisie! We voelen ons erg vereerd. We worden geïnterviewd en er wordt uitgebreid gefilmd. Ook wordt uitgebreid verslag gedaan van de moeders die de grote goulash maaltijd klaarmaken voor de 170 kinderen en begeleiders.

Wanneer wij afscheid moeten nemen van de kinderen is er menige traan zichtbaar. Ook onze jongeren hebben het er moeilijk mee om de kinderen weer los te laten. We hebben ze op veel kunnen voorbereiden, maar niet hierop.

Het zit er weer op. Moe en uitgeput? Nee, alleen maar heel voldaan. Geven wordt ontvangen! We kijken terug op twaalf fantastische, onvergetelijke dagen. En wie weet, volgend jaar weer!

Hartelijke groeten namens alle jongeren en hun begeleiders.
Engbert en Agaath Borg
 

17-01-2015