Real time web analytics, Heat map tracking


Denken we niet vaak dat het bedrijfsleven een vrij onverschillige wereld is? Broadcast Services van KPN (voorheen Nozema) bewijst het tegendeel. Toen er een goed doel gezocht werd voor de opbrengsten van de “oude” Nozema apparatuur koos het personeel unaniem voor onze Stichting. Dat deze keuze werd beïnvloed door het enthousiasme waarmee manager Wim Buizert vertelde over zijn persoonlijke ervaringen en de noodzaak van hulp in Roemenië staat buiten kijf.

Vlak voor kerstmis reikte de heer Buizert de donatiecheque uit aan Edwin en Marijke. In zijn toespraak sprak hij over de verbondenheid van zowel Nozema als de Stichting Roemeense Kinderhulp met de gemeente IJsselstein, en de betrokkenheid van diverse (ex-)medewerkers bij het werk van de Stichting in Roemenië. Voor hem was dit allemaal een hele bijzondere combinatie omdat Roemenië, zoals hij het zelf zo mooi zei “een land is waar ik met een lach een een traan aan terugdenk”. Hij sprak het vertrouwen uit dat “er met dit geld iets moois gedaan zal worden om weer een stukje menswaardig bestaan in Sovata op te kunnen bouwen”. Dat vertrouwen zullen wij zeker niet beschamen!
Het vroege kerstcadeau van de medewerkers van Broadcast Services aan de Stichting bedroeg € 12.450!

KPN-1 (Small) 

Het behoeft geen betoog dat wij daar zeer blij mee zijn!!