Real time web analytics, Heat map tracking


Naar aanleiding van het gezegde ‘belofte maakt schuld’, heeft de Stichting op
1 oktober 2005 een tentoonstelling gehouden met als thema ‘opening familiekindertehuis Sovata’.
Enerzijds was dit een uitgelezen mogelijkheid voor iedereen die niet fysiek bij de opening van het familiekindertehuis in Sovata kon zijn, toch een klein beetje de sfeer op te pakken die we daar hebben mogen beleven. Anderzijds was er de belofte aan alle sponsors om uitvoerig verslag te doen over de bouw en het uiteindelijke resultaat in Sovata.

Evenals bij de officiële opening in Roemenië was het al dagen van tevoren slecht weer en iedereen van de organisatie maakte zich grote zorgen over de uiteindelijke dag. Als het zo weer slecht is, komen er dan wel mensen, hebben wij ons meer dan eens afgevraagd? Maar zoals ook tijdens de officiële opening in Sovata, waren de weergoden ons uiteindelijk op de dag zelf uitermate gunstig gezind (wie gelooft er dan nog in toeval?). Op 1 oktober was het stralend weer, veel wandelend publiek en vooral veel geïnteresseerden en sponsors waren het die onze uitnodiging hadden aangenomen en met veel plezier een kijkje kwamen nemen.
Naast een fototentoonstelling over de bouw en de bewoners, was er een video over het dagelijkse leven van de kinderen die nu in Tinkerbell wonen en een impressie van het interieur in de beide huizen. Tevens was een presentatie te zien met veel indrukken over de achtergrond van de kinderen. Veel van de bezoekers waren gefascineerd door het resultaat dat de Stichting heeft kunnen waarmaken in Sovata en tevens zeer getroffen door de achtergrondreportages van de kinderen. Meer dan eens hebben we hierover de opmerking gehoord: “Dat is toch niet mogelijk dat mensen nog zo leven. Wat is het dan geweldig dat deze kinderen nu een dergelijke nieuwe kans hebben gekregen”.
Tijdens het officiële gedeelte gaven diverse vertegenwoordigers van het comité van aanbeveling een weergave van hun indrukken: mevrouw Terberg (directie Terberg-Opeldealer), wethouder Kamminga namens het gemeentebestuur van IJsselstein en de voorzitter van de Stichting, Edwin Mentink.
Mevrouw Terberg vertelde hoe zij in aanraking was gekomen met de Stichting en dat zij heeft meegemaakt dat jaarlijks het hulpgoederentransport steeds maar groter werd. Zij zag met bewondering hoe de organisatie hiervan elk jaar beter werd en zorgvuldig werd uitgevoerd. Zij hoefde dan ook niet lang na te denken toen de Stichting haar vroeg om zitting te nemen in het comité van aanbeveling. Zij was ervan overtuigd dat het resultaat er zou gaan komen.
Wethouder Kamminga gaf vooral aan dat hij trots was op het feit dat een vrijwilligersstichting vanuit IJsselstein een dergelijk resultaat voor elkaar heeft kunnen krijgen in het toch wel verre Roemenië.
Tenslotte bedankte Edwin namens het bestuur alle sponsors en donateurs hartelijk voor het vertrouwen en de ondersteuning die zij in de afgelopen jaren hebben gekregen om het resultaat in Sovata mogelijk te maken. Hierbij bedankte hij ook vooral de leden van werkgroep kindertehuis die in die periode meer dan eens hebben bewezen ook hun hart op de goede plaats te hebben en ons niet in de steek hebben gelaten, ook niet op de momenten als het even moeilijk was. Het eindresultaat is dan ook een groot deel aan hun inzet te danken.
Als laatste handeling werden nog tientallen ballonnen opgelaten om de viering luister bij te zetten. Samen met onze sponsors en de werkgroepleden kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarbij wij als bestuur bevestigd hebben gekregen dat toch echt heel veel mensen zeer begaan zijn met het lot van de Roemeense kinderen