Real time web analytics, Heat map tracking

 

De Stichting Roemeense Kinderhulp hecht veel waarde aan het waarborgen van uw gegevens en privacy. We willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens?
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat de voorzitter de directe verantwoording heeft. Voor bepaalde deeltaken is de uitvoering gedelegeerd aan vrijwilligers.

Welke persoonlijke gegevens registreren jullie van mij?

  • Voor- en achternaam, tussenvoegsel, incl. voorletters,
  • Telefoonnummer en/of mobiel nummer,
  • E-mailadres,
  • IP-adres in Google analytics en formulieren,
  • Overige persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt, zoals informatie over de incasso- en betalingsmogelijkheden,
  • Gegevens die betrekking hebben over uw deelname aan activiteiten en acties.

Met welk doel registeren jullie deze persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u op een correcte wijze op te nemen in onze administratie. Deze gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt binnen de Stichting Roemeense Kinderhulp om de activiteiten te kunnen organiseren, in contact met u te komen of bankopdrachten aan te maken.

Concreet betekent dit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor: 

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of berichten die u op de hoogte stellen van de activiteiten in onze Stichting,
  • Het leggen van contact door te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten te kunnen uitvoeren,
  • Het aanmaken van incasso opdrachten wanneer hiervoor expliciete opdracht is gegeven,
  • Het bieden van de mogelijkheid om (in de toekomst) een account aan te maken.

De persoonlijke gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor geautoriseerde bestuursleden en vrijwilligers die een actie leiden of begeleiden en deze informatie nodig hebben om de activiteiten uit te kunnen voeren.
We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de Stichting voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten waarvoor wij als Stichting verantwoordelijk zijn of expliciet opdracht hebben gegeven.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U kunt altijd de toestemming intrekken voor het verwerken van uw gegevens door ons. Dit betekent automatisch dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen. Als gevolg daarvan kunt u dan helaas niet meer deelnemen in activiteiten van de Stichting Roemeense Kinderhulp. Ook heeft u altijd de mogelijkheid tot inzage of aanpassing van uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u ten alle tijden vragen aan het bestuur of de administratie van de Stichting Roemeense Kinderhulp via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?
De Stichting Roemeense Kinderhulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die wij in onze beveiligde omgeving verwerken: Uw persoonsgegevens blijven bewaard tot het einde van het tweede kalenderjaar ná het jaar waarin u hebt aangegeven niet langer te willen deelnemen aan activiteiten van de Stichting Roemeense Kinderhulp. Voorbeeld: zegt u de deelname op per 7 juni 2018, dan verwijderen wij uw persoonlijke gegevens per 1-1-2021. Bij een deelname aan de acties waarbij de koppeling tussen gezinnen in Nederland en Roemenië de basis is (bijvoorbeeld kindervakantie, hulpgoederentransport, financiële ondersteuning) geldt deze bewaartermijn niet. Hierbij blijft de koppeling tussen de deelnemers en de Roemeense gezinnen bestaan om navragen hierover te kunnen beantwoorden. Alleen op expliciete wens van de deelnemers zullen deze gegevens worden verwijderd.

Hoe kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het staat u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens, maar nog liever ontvangen we uw opmerkingen hierover via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zo snel als mogelijk samen kunnen werken aan een oplossing hiervan.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

Waar slaan jullie mijn gegevens op?
De persoonsgegevens worden verwerkt met een specifiek computerprogramma gebaseerd op DBase. Een beveiligde kopie van deze gegevens wordt opgeslagen in de Cloud bij KPN in een voor de Stichting gereserveerde server. De computer(s) waarop de gegevens worden verwerkt en gemuteerd worden beveiligd met actuele Anti Virus- en Malware programma’s. Die programma’s worden automatisch ge-update. Na elke mutatie wordt er een back-up gemaakt van de gewijzigde bestanden. De computers zijn allemaal beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. Verzending van bestanden met persoonsgegevens vindt slechts plaats tussen vrijwilligers onderling die hiervoor geautoriseerd zijn en worden steeds beveiligd verzonden.

Datalekken
Zodra er een datalek wordt gemeld bij het bestuur neemt deze direct contact op met het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en neemt de hieruit voortvloeiende benodigde maatregelen.

IJsselstein, 19 mei 2018

 

kids TB 2020

Deze Tinkerbell kinderen hebben een droom, u maakt het werkelijkheid

Vanaf maart 2020 tot de zomer van 2021 nauwelijks activiteiten. Een hele rare periode. Geen vakantiekinderen, geen hulpgoederentransport en nog veel meer niet. In het najaar 2020 konden we even wat organiseren, de collecte, de rommelmarkt in de openlucht bij Schilte en de pop-up winkel in december. En natuurlijk de jubileumloterij. Voor dit najaar gaan we weer wat ondernemen. Houdt de agenda inde gaten.

QR code nov 2020


Met de hier afgebeelde QR-code is het heel een voudig (met een smartphone) een bedrag aan de stichting over te maken. Wij kunnen u garanderen dat deze gift geheel ten goede komt aan de kinderen van Tinkerbell! 
Vast dank voor uw gift!

 

 

 

tinkerbell 02"En hoe is het nu in Roemenië?"
Een vraag die momenteel veel gesteld wordt. Ook daar heeft men te maken met het COVID-19 virus. En ook daar zijn er verschillende maatregelen genomen.  Lees hier meer.

 

  !!ATTENTIE!!

 

In verband met maatregelen met betrekking tot het coronavirus COVID-19 zijn er verschillende wijzigingen in de jaarlijkse agenda.

Het bestuur bekijkt of we de geplande activiteiten op een later tijdstip alsnog door kunnen gaan. 

Houd u de agenda in de gaten! Zodra het duidelijk is wanneer de maatregelen worden opgeheven, hervatten we uiteraard onze activiteitenen zullen u hierover informeren.

 

We willen iedereen bedanken voor hun inzet tot nu toe en we hopen dat iedereen begrip heeft voor deze maatregelen.

 

voorwoord mag2019Nieuws Magazine 2020 nr 30

Een nieuwe uitgave boordevol nieuws en informatie over alle activiteiten van de Stichting
in het 'Coronajaar' 2020.

Met deze link opent een nieuwe venster met het hele magazine.

Jaap en Cees 2Sponsorfietstocht Jaap en Cees
Twee enthousiaste fitte pensionados fietsen vanuit Nederland naaar de Zwarte Zee.
Dat doen ze in 3 etappes.
14 Augustus starten ze het laatste deel. Ze komen in deze etappe ook in Sovata.
Het bedrag dat ze met fietsen ophalen komt ten goede aan Tinkerbell!
Volg ze via deze link of hun Facebookpagina.

Claudiu in NLTinkerbell kinderen worden groot
Er is al een aantal kinderen uitgevlogen na het beeindigen van hyn opleiding of doordat ze 18 jaar werden.
Een van de laatste was Claudiu die na zijn studie helaas geen werk kon vinden. Hier het laatste nieuws over hem

ZHbedplusEen tweede leven
Hoe verschillende verpleegartikelen aan een tweede leven konden beginnen in Roemenië dankzij een oplettende vrijwilliger. En daarmee veel mensen blij maakte. Lees meer . . .

 

Doneren terwijl u koopt!onlineshop
Kan dat??? Ja, echt. Als u regelmatig shopt via een webwinkel dan kunt u tegelijkertijd ook sparen voor de stichting. Lees meer . . . , maar vooral DOEN!

 trapveldjeSponsor gezocht
Wij zoeken nog enkele sponsors voor een aantal projecten. Personen en instanties die heel goed wat extra hulp kunnen gebruiken. Bezoek de volgende pagina voor meer informatie.

 ouderenproject-15 Ouderenproject
Alhoewel de naam van de stichting spreekt over kinderen, besteed ze ook veel aaandacht aan de groep eenzame ouderen.  Deze vaak vergeten groep heeft veel steun nodig. Lees wat wij er aan doen en hoe u kunt helpen.

broodproject3 Broodproject
De ouders van de kinderen die in Tinkerbell geplaatst worden leven in erbarmelijke omstandigheden. Die vergeten we niet. Een van de manieren van hulp is het Broodproject.  Lees meer . . . .